Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - TÜBİTAK InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
X

Şirketin için daha güzel yarınlar...

KOBİMENTÖR BİGG+ İLE GELECEĞİ İNOVASYONDA ARAYIN

Mentörlük Nedir?

Mentörlük kelimesinin sözlük anlamı: ”Yetenek ve tecrübeden faydalanılarak kurulan öğrenme ortaklığıdır.” Diğer bir tanım ise: “Bilge bir kişinin bilgeliğini başka bir kişinin kendi bilgeliğini geliştirmesi için o kişinin hizmetine sunması ile oluşan bir öğrenme modelidir.”

Mentör, belli bir alanda deneyim ve uzmanlık sahibi kişidir. Mentör kendisinden daha az deneyime sahip ve/veya daha genç bir kişiye ilgili alanda karşılaşacağı sorunların nasıl üstesinden gelebileceği konusunda tavsiyeler sunar. Mentör, mentörlük sunduğu kişiye (menti’ye) nasıl karar vereceği konusunda tavsiyeler sunar, mentinin vereceği kararlara karışmaz. Kararları menti kendisi verir. Mentör mentinin yolunu aydınlatan kişidir.

Mentör ile danışman arasındaki fark; danışmanlıkta amaç; belli bir işin yapılması olup mentörlükte ise amaç işin yapılması değil, kişinin işi kendi başına doğru biçimde yapma yeterliliğini kazanacak şekilde kendini geliştirmesidir. Danışman balığı tutar, mentör ise balık tutmayı öğretir.

Anket

KOBİMentör BİGG+ Mentörlük Arayüzünün Oluşturulma Gerekçesi

Günümüzde zenginlik ve refaha erişmenin en etkili yolu inovasyon. Bu nedenle, inovasyon faaliyetleri işletmelerin hızlı ve sürdürülebilir büyümesi için en önemli gerekliliklerden biri haline geldi. Gelişmiş veya gelişmekte olan tüm dünya ülkeleri zenginlik ve refah düzeyini korumak ve/veya iyileştirmek için işletme ve kurumları inovasyon ve girişimcilik konusunda destekleyen yeni politikalar ve stratejiler uygulamaya koyuyor. İnovasyonun desteklenmesi konusundaki politikalar aşağıdaki iki gerçeğe dayandırılıyor:

 • Ekonomide ek istihdamın %80'ini başta yeni kurulan start-up’lar olmak üzere KOBİ’ler oluşturur. Bilinenin aksine büyük şirketlerin ek istihdama katkısı %20 civarındadır.
 • Bir start-up'ın birkaç yıl içinde 20-30-100 kat büyümesi normaldir. Büyük işletmelerin 5-10 yıllık bir süreçte en çok 1.5-2 kat büyüyebilir.

Yukarıdaki gerekçelerden görüleceği gibi yenilikçi ve inovatif KOBİ’ler ekonomideki dinamizmin en temel unsurunu oluşturuyor.

İnovasyon; işletmelerin Ar-Ge sürecinden elde ettiği bilgileri kullanarak geliştirdikleri yeni ürün ve süreçleri iç ve dış pazarlarda ticarileştirerek ilave kazanç ve katma değer yaratmalarını, bu sayede rakiplerine üstünlük sağlamalarını mümkün kılan faaliyettir. Silikon Vadisinde büyüyen dünya çapında meşhur teknolojik girişimcilerin çoğunun başarısına mentörlerin önemli düzeyde katkı sağlandığı bilinmekte. Bu nedenle, ülkemizdeki Hızlandırma/Growth aşamasındaki yenilik ve teknoloji odaklı start-up'lara mentörlük hizmeti sunarak destek sağlayan mentörlük arayüzlerine/programlarına ciddi düzeyde ihtiyaç bulunmaktadır. TÜBİTAK bu amaçla BİGG+ Programını başlatarak, ülkemizdeki en az bir TÜBİTAK Ar-Ge projesini başarıyla tamamlamış yenilikçi KOBİ’lere mentörlük hizmeti sunmak üzere 21 BİGG+ Mentörlük Arayüzünü TEYDEB 1601 Programı kapsamında desteklemektedir.

KOBİMentör BİGG+; TÜBİTAK tarafından desteklenen, en az bir TÜBİTAK Ar-Ge projesini başarıyla tamamlamış KOBİ'lerin desteklenen Ar-Ge projesi kapsamında geliştirdikleri yenilikçi ürün ve teknolojilerini ticarileştirerek yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda rekabet güçlerini geliştirmek, global girişimci olmalarını sağlamak, bu sayede işletmelerine ciro artışı, yeni pazarlar ve ihracat yeteneği kazandırmayı hedeflemektedir.

KOBİMentör BİGG+ Mentörlük Arayüzünün Amacı

KOBİMentör BİGG+ programının genel amacı: Türkiye'deki yenilikçi KOBİ'lerin kurumsallaşma, yenilik ve girişimcilik kapasitelerinin geliştirilerek rekabetçilik yeteneklerinin artırılması, inovasyona dayalı hızlı ve sağlıklı büyümelerinin sağlanmasıdır. Program, bu hedefi ile hem ülkemizdeki girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağlayacak hem de yenilikçi ve teknoloji odaklı KOBİ'lerin hızlı ve sürdürülebilir büyümesi ile ülke ekonomisine dinamizm kazandırarak ekonomide orta ve yüksek teknoloji odaklı üretim ve ihracat ile ek istihdamın artırılmasına katkı sağlayacaktır.

Programın özel amacı ise: ülkemizdeki en az bir TÜBİTAK Ar-Ge projesini başarıyla tamamlamış yenilikçi KOBİ’lere mentörlük ve danışmanlık desteği sağlayarak bu işletmelerin yenilikçilik ve rekabetçilik yeteneklerini geliştirmek, yenilikçi ürünlerini pazara sunarak yurtiçi ve yurtdışı rekabet güçlerini geliştirmektir. InnoPark, KOBİMentör BİGG+ Programı kapsamında 30 yenilikçi KOBİ’ye mentörlük hizmeti sunmayı hedeflemektedir.

KOBİMentör BİGG+ Mentörlük Arayüzünün Hedefleri

Program kapsamında en az 30 yenilik ve teknoloji odaklı KOBİ'ye mentörlük hizmeti sunulacaktır. Programa kabul edilen mentiler, sunulacak mentörlük ile TÜBİTAK Ar-Ge ve yenilik desteklerinden faydalanarak geliştirdikleri yenilikçi ürünlerini pazara sunarak yurtiçi ve yurtdışı rekabet güçlerini artıracaklardır.

Mentörlük sürecinin programa katılan KOBİ'ler üzerinde iki boyutta etkisi olması beklenmektedir:

 • İşletmenin Ticari Olgunluk seviyesinde artış: Yenilikçi ürünlerin ticarileştirilmesi, ciro ve pazar payının artması, ihracat, ana sanayiye tedarikçi olma vb.
 • İşletmenin Ar-Ge ve yenilik kapasitesinde artış: Kamu Destekli Ar-Ge projesi başlatma, Uluslararası Ar-Ge işbirlikleri kurma, Sınai Mülkiyet haklarının tescili ve lisanslanması, Ar-Ge/Tasarım Merkezi kuruluşu, yatırım alma, Ar-Ge işbirliği kurma, karbon ayakizini azaltma, enerji verimliğini sağlama, döngüsel ekonomiye geçiş, mevcut ürünleri ikame edecek yenilikçi ürün geliştirme vb.
 • Sürece alınan her KOBİ için süreç sonunda karşılanması gereken başarı ölçütleri belirlenecektir.

KOBİMentör BİGG+ Programı kapsamında hizmet sunacak mentörler TÜBİTAK’ın halihazırda mevcut olan Mentör Veri Tabanındaki mentörler arasından atanabileceği gibi KOBİMentör Programı mentörlerinden TÜBİTAK’ın öngördüğü yetkinlik ve yeterlilik şartlarını sağlayanlar da program kapsamında mentörlük hizmeti sunacaklardır.

Neden KOBİMentör?

• KOBİMentör 2018 yılından bu yana uygulanan ülkemizin en köklü ve başarılı mentörlük arayüzlerinden biridir.

• KOBİMentör bugüne kadar KOP, MEVKA, UNDP, ILO , TÜBİTAK gibi çok sayıda Mentörlük programını başlarıyla tamamlamış, 200’ün üstünde teknolojik start-up’a mentörlük hizmeti sunarak bu işletmeler önemli kazanımlar sağlamıştır,

• Bugüne kadar yürütülen KOBİMentör programlarında çok sayıda ürünün ulusal ve uluslararası pazarlara açılması, yeni ulusal ve global markalar yaratılması sağlanmıştır.

• KOBİMentör programının güçlü paydaşları, yetkin ve deneyimli mentör ve danışmanları, özgün mentörlük süreci şirketinizin yeni ufuklara taşınmasına önemli katkılar sağlayacaktır.

• InnoPark, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi sonuçlarına göre 2020 ve 2022 yıllarında 2 kez üst üste Türkiye’nin En “Başarılı Kuluçka Faaliyetinde Bulunan Teknoloji Geliştirme Bölgesi” ödülünün sahibi olmuştur.

MARKA OLMA FIRSATINI DEĞERLENDİRİN

KOBİMentör BİGG+ projesine katılarak ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlık sağlayın. İşinizi büyütün ve geliştirin.

YETKİN MENTÖRLERLE ÇALIŞIN

InnoPark’ın görevlendireceği iş dünyasının başarılı kişileri arasından seçilen, ülke çapında tanınmış mentörlerle çalışarak işletmenizin iş verimliliğini ve etkinliğini artırın, iş süreçlerinizi iyileştirin, rekabetçilik ve inovasyon yeteneklerini geliştirin.

DENEYİMLİ EĞİTİMCİLER

InnoPark’ın deneyimli eğitimcilerinden alacağınız değerli eğitimlerle personelinizin niteliklerini geliştirin. Başarılı bir ekibe sahip olmanın gereklerini yerine getirin.

ÜCRETSİZ VEYA DÜŞÜK MALİYETLİ DANIŞMANLIK

InnoPark’ın akredite ettiği kuruluşlardan alacağınız ücretsiz veya çok düşük maliyetli danışmanlık, sertifikasyon, kalibrasyon, homologasyon vb. destek hizmetleri ile işletmenizin eksiklerini giderin, güçlü yönlerinizi ortaya çıkarın, zayıflıklarınızdan kurtulun. Ulusal ve uluslararası desteklerinden yararlanmanın gereğini yerine getirin.

PROGRAMIN İŞLEYİŞİ

PROGRAMA BAŞVURULARIN ALINMASI VE KABULÜ

Mentörlük hizmeti almak isteyen KOBİ’ler ile mentörlük yapmak isteyen uzmanlar başvurularını web sayfasındaki başvuru linkini tıklayarak yapacaklardır.

Programa kabul edilen KOBİ’ler ile içeriğinde detaylı gizlik şartları da bulunan Mentörlük Süreci Sözleşmesi imzalanacaktır. Programa başvuran mentör adaylarından mentörlük yeterlilik şartlarını karşıladığı belirlenenler TÜBİTAK Mentör Havuzuna dahil edilecek, bu mentörlerle çalışılması halinde yapılacak işin kapsamı, ödenecek ücret, hizmeti süresi ve hizmetin veriliş şekli, süreç takvimi, süreç için belirlenen başarı ölçütlerinin karşılanması, gizlilik vb. konuları içeren kapsamlı bir mentörlük sözleşmesi imzalanacaktır.

TANILAMA (DİAGNOSTİK)

Programa başvuran KOBİ’lerin mevcut durumunu değerlendirmek, KOBİ'nin kurumsallaşma ve inovasyon yönünden zayıf ve güçlü yönlerini belirlemek üzere KOBİ’nin beyan ettiği gelişme ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlenen üye sayısı ve niteliklerine sahip Tanılama Heyeti görevlendirilecektir. KOBİ, Mevcut durumu değerlendirilmek üzere Tanılama Heyeti tarafından ziyaret edilecektir. Ziyarette elde edilen bulgu ve sonuçlar Tanılama Raporu ile kayıt altına alınacaktır. Bu süreçte KOBİ’nin mevcut durumunu değerlendirmek üzere aşağıdaki araçlardan uygun olanlar kullanabilecektir:

• Dijital Dönüşüm Olgunluk Seviyesi Belirleme Aracı

• İnovasyon Olgunluk Düzeyi Belirleme Aracı

MENTÖR ATAMASI, YOL HARİTASI BELİRLENMESİ VE MENTÖRLÜK SÜRECİ

Mentör-KOBİ eşleştirmesi için mentör adayına KOBİ hakkında bilgi, KOBİ’ye mentör adayı hakkında bilgi gönderilecek her iki tarafın da onayı alınması halinde eşleştirme yapılacaktır. Mentör ataması mümkün ölçüde Tanılama Ziyareti yapan mentörler arasından atanacaktır. Mentörlük süreci başlatılmadan önce atanan mentör ve KOBİ yöneticilerinin mutabakatı ile KOBİ'ye özel "Mentörlük Süreci Yol Haritası" belirlenecektir.

Mentörlük süreci, KOBİ için belirlenen “Mentörlük Süreci Yol Haritası”nın belirlediği amaç ve kapsamda yürütülecektir. Mentörlük sürecinin süresi KOBİ’nin gelişme ihtiyacı ve TÜBİTAK’ın belirlediği mentörlük süresi hesaplama kriteri esas alınarak belirlenecektir.

KOBİ’Yİ GELİŞTİRİCİ HİZMETLERİNİN ALINMASI

Mentörlük sürecine kabul edilen KOBİ’lere mentörlük süreci boyunca ihtiyaç duyabilecekleri eğitim, danışmanlık, işbirliği, yatırımcı bulma, vb. hizmetler vb. KOBİ geliştirici hizmetleri alması konusunda InnoPark tarafından imkanlar ölçüsünde organizasyon desteği sağlanacaktır.

• InnoPark, menti KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu hizmetler için TÜBİTAK, KOSGEB, KOP, MEVKA vb. kuruluşların sağladığı desteklerinden yararlanma konusunda ücretsiz danışmanlık hizmeti sunacaktır.

• InnoPark, menti KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu hizmetler için TÜBİTAK, KOSGEB, KOP, MEVKA vb. kuruluşların sağladığı desteklerinden yararlanma konusunda ücretsiz danışmanlık hizmeti sunacaktır.

Trulli

Başvuru

KOBİ’ler İçin Başvuru Koşulları

Proje kapsamında mentörlük hizmeti sunulacak KOBİ'ler aşağıdaki kriterler esas alınarak seçilecektir:

 • KOBİ niteliğine sahip olması,
 • TÜBİTAK Ar-Ge ve yenilik desteklerinden yararlanarak en az bir Ar-Ge projesi tamamlamış olması,
 • TÜBİTAK Ar-Ge ve yenilik destek programlarınca desteklenen projeler kapsamında geliştirilmiş, ticarileşme aşamasında ürün veya teknolojilere sahip olması,
 • KOBİ Üst yönetiminin mentörlük almaya istekli olması, mentörlük hizmeti kapsamında sunulacak tavsiyeleri yerine getirme konusunda imkan ve irade sahibi olması,
 • KOBİ’nin ve yöneticilerinin iş yaşamında itibar sahibi olması, hakkında yüz kızartıcı, itibar zedeleyici veya ağır suçlardan hüküm verilmemiş olması, yasadışı işlere karışmamış olması, etrafında iyi tanınır olması,
 • KOBİ’nin öncelikli olarak aşağıdaki alanlardan birinde faaliyet gösteriyor olması:
  • Dijital Endüstriye/Dijital Dönüşüme girdi sağlayan KOBİ'ler( IoT, Big Data, Yapay Zeka, Akıllı Fabrikalar, Mobil Çözümler, Bulut Teknolojisi vb.)
  • Siber Güvenlik, Robotik, AR/VR konularında çalışan KOBİ’ler
  • İleri üretim teknolojileri alanında faaliyet gören KOBİ’ler
  • Gıda, Tarım ve Hayvancılık sektörlerinde çalışan ya da bu sektörlere yönelik ürün sistem veya teknolojiler üreten KOBİ’ler
  • KOBİ’ler Akıllı Ulaşım sistemleri konusunda çalışan KOBİ’ler
  • Yenilenebilir Enerji, Çevre Dostu teknolojiler ve Sürdürülebilir Sanayileşme konusunda çalışan KOBİ’ler
  • Yukarıda sayılan alanlarda çalışan ve üretim süreçlerinde sürdürülebilirlik ile ilgili emisyonun azaltılması, kirliliğin önlenmesi, geri dönüşümün sağlanması, atıkların bertaraf edilmesi, döngüsel ekonomiye geçiş vb. yenilikler yapmaya ihtiyaç duyan KOBİ’lere bu ihtiyaçları için ikinci bir mentör görevlendirilebilecektir.
Mentörler İçin Başvuru Koşulları
 • TÜBİTAK mentör havuzunda kayıtlı mentör olmak

veya,

 • Mevcut TÜBİTAK mentör havuzda bulunmayan ancak aşağıda belirtilen niteliklerden herhangi birini taşıyan, yeterli deneyim ve birikime sahip mentör olmak:
  • Sanayide yöneticilik deneyimi olan adaylar için 10 yıl
  • Girişimcilik deneyimi olanlar için 10 yıl
  • Mentorluk deneyimi olanlar için 10 yıl
  • Hem girişimcilik hem mentorluk deneyimi olanlar için 5 yıl iş deneyimi.

Programda mentör olarak görev yapmak için başvuran mentor adayları TÜBİTAK’a önerilecek, bunlar arasından TÜBİTAK’ın uygun görerek onayladıkları TÜBİTAK mentör havuzuna dahil edilecektir. TÜBİTAK mentor havuzunda kaydı olmayan kişilerden programda mentor olarak yararlanılması mümkün değildir.

Mentör - KOBİ Eşleştirmesi

Eşleştirme aşağıdaki kriterler göz önüne alınacaktır.

 • KOBİ ve mentör faaliyet alanlarının uyumu
 • Mentörün deneyimi
 • Mentör ve KOBİ’nin karşılıklı onayı
 • Mentör/KOBİ arasında çıkar çatışması/çakışması oluşturabilecek durumlar
 • KOBİ’nin diagnostiği yapılırken mentörün KOBİ’nin tüm faaliyetleri (Üretim, dış ticaret, finansman, lojistik, İK, Ar-Ge vb.) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmaması durumunda en çok 3 mentörden oluşan bir mentörler ekibi seçilecek her mentör kendi uzmanlık alanındaki konularda mentörlük hizmeti verecektir.
 • Mentör ve KOBİ’nin çalışma takvimi konusunda uyumu

Tanılama (Diagnostik) Ziyaretleri ve Yol Haritası Çıkarılması

Bu aşamada farklı alanlarda uzmanlık sahibi olan birden çok mentör görev alabilecektir. Mentörler ve KOBİ yönetimi birlikte işletmenin diagnostik bilgilerini esas alarak KOBİ için bir İyileştirme Yol Haritası belirleyecektir.

Birebir Mentörlük Ziyaretleri/Eğitim/Danışmanlık/Sertifikasyon vb. Hizmetler

KOBİ’lerin önerilen yol haritası doğrultusunda kurumsal ve inovatif yeteneklerini geliştirmeleri için  ihtiyaç duyduğu insan kaynağı niteliğine erişmelerini sağlamak üzere gerekli eğitimler verilecek, ihtiyaç duydukları danışmanlıksertifikasyon, homoşogasyon vb. hizmetleri almaları sağlanacaktır. Mentörlük hizmeti ücretsiz verilecek, mentörlük süreci sonrasında ihtiyaç duyulan eğitim, danışmanlık ve diğer hizmetler ise proje bütçesinin elverdiği ölçüde ücretsiz verilecektir. KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu hizmetler için TÜBİTAK, KOSGEB, KOP, MEVKA vb. kuruluşların sağladığı desteklerinden yararlanma konusunda ücretsiz danışmanlık hizmeti sunulacaktır.

Tanılama (Diagnostik) ziyaretlerinin çıktısı olan KOBİ Geliştirme Yol Haritasında  yer alabilecek aşağıdaki hizmetler InnoPark veri tabanına alınmış olan akredite edilmiş kişi ve kuruluşlardan alınması sağlanacaktır.:

 • Eğitim Hizmetleri
 • Sertifikasyon Danışmanlık hizmetleri (ISO 16949-ISO 9001,ISO 14001- ISO 18001,…. vb. Yönetim Sistemleri, CE, GOST vb.)
 • Kalibrasyon hizmetleri
 • Akademik danışmanlık
 • Laboratuvar/ Test Hizmeti
 • Homologasyon hizmeti
 • Koçluk (İhracat, pazarlama)
 • Danışmanlık (İK, Mal,i, Hukuki vb.)
 • Fikri ve sınai mülkiyet hakları danışmanlığı
 • Laboratuvar ve test cihazları tasarım üretim hizmeti
 • Laboratuvar ve test cihazları satış ve servis hizmeti
 • Endüstriyel tasarım hizmeti
 • Uluslarası proje işbirlikleri kurma danışmanlığı
 • Ulusal veya uluslararası Ar-Ge destek fonlarına erişim desteği/Proje hazırlama hizmeti
 • Uluslararası Ar-Ge destek fonlarına erişim desteği/AB Proje ortağı bulma ve proje hazırlama hizmeti
 • IPARD, Kalkınma Ajansı vb. programlara proje hazırlama desteği
 • Ar-Ge/Teknolojik danışmanlık hizmeti
 • Yönetim danışmanlığı
 • Tersine Mühendislik (3D tarama/3 D basım) hizmeti
 • Modelleme, simülasyon ve analiz hizmetleri
 • Üniversitelerle işbirliği kurma
 • Fikri Sınai Mülkiyet Hakkı Pazarlama/Ticarileştirme
 • Üniversite Laboratuvarlarından yararlandırma
 • Kümelenme ve rekabet öncesi işbirliği danışmanlığı